مهر زدن

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Mark Spitzer Photographie
Weißenstadter Ring 20
13581 Berlin

Kontakt:

E-Mail: e m a i l @ m a r k - s p i t z e r . d e

Verantwortlich für den Inhalt:

Mark Spitzer
Weißenstadter Ring 20
13581 Berlin

کمیسیون اروپا یک پلت فرم حل اختلافات اروپایی (پلت فرم ODR) ایجاد کرده است. برای اطلاعات بیشتر، لطفا به http://ec.europa.eu/consumers/odr/ بروید